Otázka:

Píše sa výraz krížom-krážom s dlhým, alebo s krátkym spojovníkom?

Heslá:

krížom-krážom

Odpoveď:

 

 

            Výraz krížom-krážom sa píše so spojovníkom (dlhá „čiaročka“ sa volá pomlčka). Ak ide o názov programu, budete ho písať s veľkým začiatočným písmenom, teda Krížom-krážom, pri písaní verzálkami KRÍŽOM-KRÁŽOM.

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk, kde sa nachádza aj uvedený výraz.


Otázka z 17. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krížom-krážom