Otázka:

Je solončak spisovný názov pre pôdy?

Heslá:

solončak

Odpoveď:

Výraz solončak je uvedený v Slovníku cudzích slov (2005) s významom „pôdny typ obsahujúci silnú koncentráciu rozpustných solí v povrchových častiach profilu, slanisko“ (pozri heslo solončak na http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 17. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu solončak