Otázka:

Ktorý tvar je správny: u colníčiek, alebo u colníčok?

Heslá:

colníčka

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Pri podstatných menách ženského rodu je uvedený okrem nominatívu aj genitív jednotného a množného čísla: colníčka, -y, -čok.

            Z uvedeného teda vyplýva, že správny tvar genitívu je (u) colníčok.


Otázka z 17. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu colníčka