Otázka:

Prečo v tejto poradni nie je slovo množstvo?Je názov choroby roztrúsená skleróza správny, alebo v odbornom časopise treba používať len skleróza multiplex, prípadne sclerosis multiplex?

Heslá:

skleróza multiplex

Odpoveď:

Heslo množstvo naša jazyková poradňa nemá v databáze preto, že sa naň zatiaľ nikto nespytoval. Databáza poradne sa totiž dopĺňa postupne podľa otázok, ktoré dostávame (viac na stránke http://www.juls.savba.sk/ejp.html). Uvedené slovo si môžete nájsť v lexikografických príručkách na stránke http://slovniky.korpus.sk.

            Výraz sclerosis multiplex má zdomácnenú podobu skleróza multiplex, používa sa aj výraz roztrúsená skleróza. Z jazykového hľadiska sú všetky tri termíny správne, ich použitie závisí od charakteru textu. Vo vysoko odbornom medicínskom texte možno použiť aj pôvodný cudzí názov, inde by sme odporúčali zdomácnenú podobu.


Otázka z 16. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skleróza multiplex