Otázka:

Prečo v tejto poradni nie je slovo množstvo?Je názov choroby roztrúsená skleróza správny, alebo v odbornom časopise treba používať len skleróza multiplex, prípadne sclerosis multiplex?

Heslá:

skleróza multiplex

Odpoveď:

Heslo množstvo naša jazyková poradňa nemá v databáze preto, že sa naň nikto nespytoval. Databáza poradne sa totiž dopĺňa postupne podľa otázok, ktoré dostávame. Uvedené slovo si môžete nájsť v lexikografických príručkách na www.slovnik.juls.savba.sk.

Výraz sclerosis multiplex má zdomácnenú podobu skleróza multiplex, používa sa aj výraz roztrúsená skleróza. Z jazykového hľadiska sú všetky tri termíny správne, ich použitie závisí od charakteru textu. Vo vysoko odbornom medicínskom texte možno použiť aj pôvodný cudzí názov, inde odporúčame zdomácnenú podobu.


Otázka z 16. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skleróza multiplex