Otázka:

Akým začiatočným písmenom sa píše slovo vláda v spojení vláda SR?

Heslá:

vláda

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 67, poznámka 1) sa slovo vláda ustálene píše s malým začiatočným písmenom, čo sa vzťahuje aj na spojenie vláda SR.

 

 


Otázka z 16. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vláda