Otázka:

Aký je slovenský ekvivalent českého výrazu "navíc"? Ja si myslím, že "naviac".

Heslá:

naviac

Odpoveď:

 

Slovo naviac ako „poslovenčená“ podoba českého slova navíc sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz. Slovenský ekvivalent českého výrazu navíc je častica navyše, prípadne podľa kontextu výrazy  (ešte) k tomu, okrem toho. V spojení, na ktoré ste sa spytovali, možno použiť časticu navyše, t. j. Navyše stalo sa to aj mne.   


Otázka z 16. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu naviac