Otázka:

Ktorá formulácia je správna: poistenke bola ponúknutá možnosť.. alebo poistenkyni bola ponúknutá možnosť...?

Heslá:

poistenec

Odpoveď:

            Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Pri hesle poistenec nájdete aj podstatné meno ženského rodu: poistenka. Správna je teda formulácia poistenke bola ponúknutá možnosť...


Otázka z 16. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poistenec