Otázka:

Dobrý deň, aký tvar má v nominatíve množného čísla slovo médium?

Heslá:

médium, médiá

Odpoveď:

Slovo médium má v nominatíve množného čísla tvar médiá, ktorý ste si mohli overiť aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.  


Otázka z 03. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu médium