Otázka:

Ako sa správne vyká: -boli ste prijatá alebo bola ste prijatá -boli ste prijatý alebo bol ste prijatý?

Heslá:

boli ste prijatý

Odpoveď:

Keď vykáme mužovi, povieme správne boli ste prijatý, keď vykáme žene, povieme správne boli ste prijatá. Ako vidíte, určitý slovesný tvar (v danom prípade tvar slovesa byťboli) je pri vykaní vždy v množnom čísle, kým príčastie prijatý ostáva v jednotnom čísle, čím sa vykanie odlišuje od prípadov, keď sa obraciame na viac osôb spojeniami ako vážení študenti, boli ste prijatí alebo vážené panie, boli ste prijaté.

            Zásady vykania a ich vysvetlenie si môžete podrobne prečítať v elektronickej poradni, keď si do vyhľadávača zadáte heslo vykanie.   


Otázka z 16. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu boli ste prijatý