Otázka:

Ako sa správne nazýva nástroj na zastruhávanie ceruziek? Je to strúhadlo, struhátko, strúhatko, orezávatko či orezávadlo?

Heslá:

strúhadlo

Odpoveď:

 

Podstatné mená ako strúhatko, merítko, kružítko, lehátko, tlačítko sú utvorené od slovies príponou -tko, ktorá je typická pre češtinu a v kontexte spisovnej slovenčiny je neústrojná. Názvy nástrojov od slovies sa v slovenčine tvoria príponou -dlo, napr. dúchadlo, škrabadlo, krájadlo, počítadlo, pečatidlo, umývadlo, nosidlo, zdvíhadlo a podobne aj meradlo, kružidlo, ležadlo, tlačidlo strúhadlo. S príponou -tko máme v slovenčine iba podstatné meno pravítko, ktorésa dostalo do spisovnej slovenčiny z češtiny a má iný význam ako podstatné meno pravidlo.

            Podstatné meno strúhadlo je utvorené od slovesa strúhať, ktoré má okrem iného významy „rozdrobovať na strúhadle (strúhať syr)“ aj „orezávať na povrchu, zastruhávať (strúhať ceruzky)“.  Názov nástroja na zastruhávanie (orezávanie) ceruziek možno v slovenčine utvoriť aj od slovesa orezávať, ale takisto iba príponou -dlo: orezávadlo. Pomenovanie orezávadlo sa používa (hoci zriedkavejšie) aj ako synonymum strúhadla na ceruzky. Častejšie sa však s týmto slovom stretávame pri pomenovaní iných nástrojov na orezávanie (napr. v priemyselnej výrobe a v súčasnosti aj v súvislosti s nástrojmi počítačových aplikácií).


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu strúhadlo