Otázka:

Aké a sa píše v názve historického štátneho útvaru Slovenská republika rád/rad?

Heslá:

Slovenská republika rád

Odpoveď:

V názve štátneho útvaru na východnom Slovensku Slovenská republika rád, ktorý bol provizórnym útvarom vlády rád na území Slovenska (16. 6. 1919 – 7. 7. 1919), je v genitíve množného čísla podstatného mena rada – rád dlhá samohláska á.


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Slovenská republika rád