Otázka:

Ako sa správne píše a skloňuje názov arabského jedla hummus?

Heslá:

hummus

Odpoveď:

Slovo hummus ako názov arabskej cícerovej nátierky slovníky súčasnej slovenčiny nezaznamenávajú. V jazykovej praxi sa tento názov zriedkavejšie vyskytuje aj v podobe humus. Slovo hummus/humus skloňujeme ako mužské podstatné mená podľa vzoru dub: hummus – hummusu, (o) hummuse, (s) hummusom.

 


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hummus