Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: "ochrana pred vplyvom vonkajšieho prostredia" alebo "ochrana proti vplyvu vonkajšieho prostredia"?

Heslá:

ochrana

Odpoveď:

V spojení so slovom ochrana  možno použiť predložku pred aj proti: ochrana pred vplyvom/proti vplyvu vonkajšieho prostredia (porov. výklad slova ochrana v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ochrana