Otázka:

Ktorý tvar je správny: štandardami alebo štandardmi? (napr. certifikát kompatibilný so štandardami/štandardmi MPIN)

Heslá:

štandard

Odpoveď:

 

Od podstatného mena mužského rodu štandard s významom „ustálená miera, stupeň“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardmi, od podstatného mena ženského rodu štandarda „zástava“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardami. To znamená, že správne je certifikát kompatibilný so štandardmi MPIN.


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štandard