Otázka:

Ktorý výraz je správny? Sedieť za počítačom, sedieť pri počítači alebo sedieť pred počítačom?

Heslá:

sedieť za počítačom

Odpoveď:

Všetky slovné spojenia, ktoré uvádzate, sú správne: sedieť za počítačom, sedieť pri počítači aj sedieť pred počítačom.

 


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sedieť za počítačom