Otázka:

Medzi číslom a znakom % sa má dať medzera? Napríklad aj v prípade, že ide o prídavné meno: 42 % - štyridsaťdva percent, 42% - štyridsaťdvapercentný.

Heslá:

znak %

Odpoveď:

Znak % sa tak ako značky fyzikálnych a menových jednotiek od čísla oddeľuje medzerou: 42 % (štyridsťdva percent), 2 kg (dva kilogramy), 14 m (štrnásť metrov), 10 s (desať sekúnd), 650 l (šesťstopäťdesiat litrov), 20 € (dvadsať eur); 42 % (štyridsaťdvapercentný) nárast, 2 kg (dvojkilogramový) chlieb, 14 m (štrnásťmetrový) pás, 10 s (desaťsekundový) náskok, 650 l (šesťstopäťdesiatlitrový) sud, 20 € (dvadsaťeurová) bankovka.

 


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu znak %