Otázka:

Písalo sa meno Jozef v minulosti ako v češtine Josef?

Heslá:

Jozef

Odpoveď:

Mužské meno Jozef je v slovenčine zaužívané so znelým -z-. Môžu sa vyskytnúť staršie zápisy v podobe Josef, čo súvisí s tým, že slovenčina v minulosti nemala status úradného jazyka a v úradných dokumentoch bol zápis tohto mena ovplyvnený najmä latinčinou a nemčinou.

 


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Jozef