Otázka:

Je slovo šikana spisovné?

Heslá:

šikana

Odpoveď:

Slovo šikana sa v našich lexikografických príručkách vyskytuje v troch významoch (pozri http://slovniky.korpus.sk), Vy máte zrejme na mysli hovorový výraz s významom „prenasledovanie, šikanovanie“. Hovorové slová považujeme za súčasť spisovného jazyka, ich používanie je však obmedzené na živú, bezprostrednú komunikáciu.


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šikana