Otázka:

Ako sa nazývajú obyvatelia a obyvateľky obcí Martinček, Bobrovček a Turček?

Heslá:

Martinček, Martinčečan, Bobrovček, Turček, Martinčečanka, Bobrovčečan, Turčečan

Odpoveď:

Obyvateľ obce Martinček je Martinčečan, obyvateľka je Martinčečanka, podobne ako Bobrovček – Bobrovčečan, Turček – Turčečan. Pre úplnosť dodávame, že všetky príslušné obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode sa uvádzajú pri názvoch slovenských obcí v časti Názvy obcí na Slovensku v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk. Stačí zadať názov obce do vyhľadávača.Otázka z 15. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 16. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Martinček