Otázka:

Môžem povedať "navštívili sme päť múzeí a dve zoá"?

Heslá:

zoo - skloňovanie, dve zoo dve zoá

Odpoveď:

 

Hovorové skrátené pomenovanie zoologickej záhrady zoo je podstatné meno stredného i ženského rodu (t. j. používa sa spojenie to zoo aj tá zoo), ktoré sa neskloňuje. Tvar (dve) zoá nezodpovedá spisovnej slovenčine, správne je spojenie dve zoo, resp. v oficiálnej komunikácii dve zoologické záhrady.


Otázka z 12. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zoo - skloňovanie