Otázka:

Ako sa správne píše názov ulíc, napr. ulica Čs.brigády alebo Ulica čs.brigády, ulica Pod slivkou alebo Ulica pod slivkou? A ako je to s námestím, napr. námestie Osloboditeľov alebo Námestie osloboditeľov? A píše sa Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská jaskyňa Slobody alebo demänovská jaskyňa Slobody? Ďakujem za odpoveď.

Heslá:

Demänovská jaskyňa slobody

Odpoveď:

Podľa publikácie Názvy chránených území Slovenskej republiky 

Demänovská jaskyňa slobody takýto štandardizovaný názov, v ktorom sa slovo slobody píše s malým s. Systém 30 jaskýň vytvorených riečkou Demänovkou je národnou prírodnou pamiatkou s názvom Demänovské jaskyne. Názvy ďalších najvýznamnejších jaskýň v Demänovskej doline sú Demänovská ľadová jaskyňa (sprístupnená)a Demänovská jaskyňa mieru (nesprístupnená).

           


Otázka z 11. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Demänovská jaskyňa slobody