Otázka:

Je slovo dídžej spisovné? Ak áno, ako sa skloňuje?

Heslá:

dídžej

Odpoveď:

Človek, ktorý vyberá a prehráva reprodukovanú hudbu, sa v slovenčine nazýva diskdžokej, žena je diskdžokejka (staršie pomenovanie bolo diskotekár, diskotekárka). Okrem tohto pomenovania, ktoré sa už v súčasnosti hodnotí ako štylisticky neutrálne, sa používajú aj skrátené pomenovania štylisticky príznačné pre hudobnú publicistiku dídžej a dídžejka (podľa anglického hláskovania skratky DJ), ktoré sú takisto spisovné. Životné podstatné meno mužského rodu dídžej sa skloňuje podľa vzoru chlap, t. j. od dídžeja, k dídžejovi, s dídžejom. V nominatíve množného čísla má dvojtvar dídžeji/dídžejovia, čo znamená, že správne je tak spojenie dvaja dídžeji, ako aj dvaja dídžejovia. Slovo dídžej nájdete v tejto podobe v Slovníku cudzích slov (2005) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk a takto je spracované aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006).  


Otázka z 11. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dídžej