Otázka:

Chcela by som sa opýtať na spisovnosť a používanie slova ,,hej" vo význame slova ,,áno". Napr. ,,Urobil si si už domácu úlohu?" ,,Hej, už ju mám hotovú."

Heslá:

hej

Odpoveď:

Jedným z významov častice hej je význam súhlasu, čiže „áno“. Možno sa o tom presvedčiť vo výklade slova hej v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 10. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hej
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku