Otázka:

Kedy oslovujeme ženu pani a kedy slečna?

Heslá:

pani, slečna

Odpoveď:

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, sa podstatným menom pani pomenúva okrem iného vydatá alebo (staršia) dospelá osoba (porov. 4. význam slova pani). Podstatným menom slečna sa pomenúva (často v oslovení) dospievajúce dievča alebo slobodná žena.

            Vo všeobecnosti teda mladé dievčatá a slobodné ženy (najmä do určitého veku) oslovujeme slečna a vydaté a staršie ženy pani. Pri voľbe oslovenia slečna či pani však zohrávajú úlohu aj mimojazykové faktory, ako situácia a bontón. Napríklad rodičky v pôrodniciach oslovujú väčšinou pani bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vydaté, a od určitého veku ženy sa za spoločensky vhodnejšie považuje oslovenie pani, aj keď žena nie je vydatá.

V slovenských reáliách nemá na výber oslovenia pani či slečna vplyv stupeň vzdelania ani titul. Keď však chceme osloviť napríklad MUDr. Annu Malú, CSc., ktorú nepoznáme osobne (nevieme, koľko má rokov), vzhľadom na jej titul a vedeckú hodnosť môžeme predpokladať, že ide skôr o staršiu dospelú osobu, a zvoliť oslovenie pani doktorka.


Otázka z 10. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu pani
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku