Otázka:

Ako je správne - exekútorský spis alebo exekučný spis?

Heslá:

exekučný

Odpoveď:

V spojení so slovom spis sa používa prídavné meno exekučný, ktoré súvisí so slovom exekúcia. Prídavné meno exekútorský sa odvodzuje od slova exekútor a používa sa napr. v slovnom spojení exekútorský zákon, exekútorské povolanie.

Výklad oboch prídavných mien si môžete prečítať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) i v Slovníku cudzích slov (2005). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk.


Otázka z 09. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu exekučný