Otázka:

V slovenčine je kanisterapia alebo canisterapia?

Heslá:

kanisterapia

Odpoveď:

 

Pomenovanie terapie založenej na priaznivom pôsobení psa pri liečení niektorých telesných a duševných ochorení a pri rehabilitácii sa v slovenčine nazýva kanisterapia. Názov je zložený z dvoch častí: z časti kanis-, ktorá je z latinského slova canis – pes, a zo slova terapia, ktoré je odvodené z gréckeho slova thérapeia, t. j. liečba, liečenie. Popri zdomácnenej podobe kanisterapia sa môžeme stretnúť aj s pravopisnou podobou canisterapia (ktorá môže súvisieť aj s anglickým slovom canistherapy). V grafickej podobe canisterapia si prvá časť zloženého slova zachováva pôvodnú latinskú podobu canis, kým druhá časť – terapia – je zdomácnená podoba slova thérapeia (resp. anglického therapy).  Preto považujeme za vhodné uprednostňovať podobu kanisterapia, ktorá zodpovedá aj iným zdomácneným názvom terapeutických metód v slovenčine, ako je muzikoterapia, fyzioterapia či hipoterapia.

 


Otázka z 09. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kanisterapia