Otázka:

Ako mám nazvať orgán na úrovni provincie v preklade o Holandsku. Správne je "provinčná rada" alebo "provinciálna rada"?

Heslá:

provinčný

Odpoveď:

Vzťahové prídavné mená provinčný aj provinciálny sú synonymá, o čom sa môžete presvedčiť pri hesle provincia v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej verzii sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Orgán na úrovni provincie (v Holandsku) možno nazvať provinčná rada (osobne by sme sa priklonili k tejto podobe), ale aj provinciálna rada.


Otázka z 09. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu provinčný