Otázka:

Viem, že slovo "pedál" je spisovné, ale je spisovný aj slovesný tvar "pedálovanie"?

Heslá:

pedálovanie

Odpoveď:

Výraz pedálovanie je formálne slovesné podstatné meno odvodené od slovesa pedálovať, ktorésúčasné výkladové slovníky slovenčiny nezachytávajú. Oba výrazy sa vyskytujú v textoch na internete i v Slovenskom národnom korpuse. Sloveso pedálovať aj  odvodeninu pedálovanie možno hodnotiť ako príležitostné, resp. hovorové výrazy, ktoré sa používajú namiesto slovných spojení šliapať na pedále/do pedálov, šliapanie na pedále/do pedálov, v niektorých kontextoch aj vo význame „bicyklovať“, „bicyklovanie“. Vznikli podobne ako napr. sloveso kamerovať „nakrúcať, snímať kamerou“. Keďže ide o štylisticky príznakové slová, sú vhodné do neoficiálnej komunikácie.


Otázka z 09. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pedálovanie