Otázka:

Je správne slovné spojenie vojnový cintorín alebo vojenský cintorín? Podľa môjho názoru vojnový by mal byť cintorín obetí vojny, teda aj civilných občanov a vojenský cintorín je taký, kde sú pochovaní len príslušníci armády.

Heslá:

vojenský

Odpoveď:

Prídavné meno vojnový má význam „vzťahujúci sa na vojnu, súvisiaci s vojnou, týkajúci sa vojny“, napr. vojnový stav, vojnové škody, vojnový zločinec. Prídavné meno vojenský má význam „súvisiaci s vojskom, slúžiaci na účely vojska, uplatňovaný vo vojsku, charakteristický pre vojakov“, napr. vojenský útvar, vojenská nemocnica, vojenský poriadok, vojenský krok. Z výkladu vyplýva, že v spojení so slovom cintorín sa používa prídavné meno vojenský – vojenský cintorín.


Otázka z 09. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vojenský