Otázka:

Dobrý deň, aké je pomenovanie v ženskom rode pre výraz mág?

Heslá:

mág, mágička

Odpoveď:
K mužskému pomenovaniu mág nemáme v slovenčine ženskú prechýlenú podobu. Ak by sme ju umelo vytvorili, systémová by bola podoba s príponou -ička – mágička.  

Otázka z 20. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mág