Otázka:

Navrhuje sa zavedenie nového pojmu nástavba vo význame "konštrukcia umiestnená na stavbe". Nadstavba je vyvýšenie stavby. Je slovo nástavba správne?

Heslá:

nadstavba

Odpoveď:

Vo význame „časť, o ktorú je pôvodná stavba dodatočne zvýšená“ je v slovenčine spisovné slovo nadstavba (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk) utvorené zo slovesa nadstaviť vo význame „stavaním zvýšiť, postaviť nad niečím, nadstavať“. Ak potrebujete pomenovať činnosť, pri ktorej sa zvyšuje stavba, resp. sa niečo nad niečím stavia, rovnako sa vychádza zo slovies nadstaviť/nadstavovať alebo nadstavať. V danom význame by sa mohlo použiť sloveso nadstavenie alebo nadstavovanie. Slovo nástavba je český ekvivalent slovenského výrazu nadstavba.

 


Otázka z 09. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nadstavba