Otázka:

Ak sa v texte uvádza článok zmluvy rímskou číslicou, dáva sa za číslo bodka? Napr. Ďalej sa v článku I Kozmickej zmluvy uvádza...

Heslá:

rímske číslice

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, dostupné sú na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) sa za číslicami na oddelenie skupiny alebo podskupiny píše bodka bez ohľadu na to, či sú číslice arabské, alebo rímske.


Otázka z 08. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rímske číslice