Otázka:

Používajú sa hodnosti ako plukovník, vojak, slobodník ap. aj v súvislosti so ženami? Napr. plukovník Gombíková alebo plukovníčka Gombíková.

Heslá:

vojačka

Odpoveď:

            Všetky vojenské hodnosti majú v slovenčine aj ekvivalenty ženského rodu, ktoré sa používajú v súvislosti s osobami ženského pohlavia: vojačka, desiatnička, slobodníčka, poručíčka, plukovníčka  atď. Ak má hodnosť podobu prídavného mena, napr. rotný, takisto sa používa prídavné meno ženského rodu: rotná.


Otázka z 08. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vojačka