Otázka:

Dobrý deň, aký je význam slovies ľutovať a mrzieť?

Heslá:

ľutovať, mrzieť

Odpoveď:

Slovesá ľutovať mrzieť majú viac významov (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk). Vo význame „trápiť sa pre niečo“ sú slovesá ľutovať mrzieť synonymá, napr. ľutujem, že som neprišiel = je mi  ľúto, že som neprišiel = mrzí ma, že som neprišiel; ľutujem, že som to povedal = je mi  ľúto, že som to povedal = mrzí ma, že som to povedal.


Otázka z 28. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ľutovať