Otázka:

V slovenčine sa používa názov Ohio alebo Ohájo?

Heslá:

Ohio

Odpoveď:

Názov spolkového štátu USA aj rieky sa v slovenčine používa v originálnej podobe Ohio (výslovnosť [ohájo]). Toto podstatné meno stredného rodu sa skloňuje podľa vzoru mesto, t. j. z Ohia, k Ohiu, s Ohiom, prídavné meno má tvar ohijský.


Otázka z 06. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ohio