Otázka:

Dobrý deň, ako sa to správne píše - lojálny alebo loajálny?

Heslá:

lojálny, loajálny

Odpoveď:

Prídavné meno lojálny sa píše v uvedenej podobe, ktorú si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). 


Otázka z 18. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lojálny