Otázka:

Je z hľadiska spisovnosti v poriadku sloveso prednastaviť?

Heslá:

prednastaviť

Odpoveď:

            Neuvádzate, v akej súvislosti chcete či potrebujete použiť sloveso prednastaviť, preto odpovedáme len vo všeobecnej rovine.

            Dvojpredponové slovesá sú v slovenčine zriedkavé, vo väčšine prípadov je významovo priezračné už samotné základové (východiskové) sloveso, takže potreba modifikovať ho predponou pred- nevzniká. Sloveso nastaviť podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (slovniky.korpus.sk) o. i. znamená „pripraviť na vykonávanie činnosti: nastaviť budík na piatu, nastaviť stroj, nastaviť pascu na myši“. Najmä v súvislosti s počítačovou technikou však používatelia jazyka pociťujú potrebu vyjadriť „predchádzanie v čase“ práve touto predponou: prednastaviť jazyk, prednastaviť vyhľadávač, prednastaviť adresu ap. Tvorenie a používanie nových predponových odvodenín od dokonavých slovies nemožno odmietať, keďže drvivá väčšina odvodených slov v jazyku vznikla z potreby pomenovať veci a javy presnejšie. V mnohých prípadoch by sa však sloveso prednastaviť dalo nahradiť domácimi alebo už zdomácnenými slovesami nastaviť, zvoliť, definovať, prípadne pomocou dvoch slov, napr. automaticky nastaviť, vopred nastaviť ap.


Otázka z 06. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prednastaviť