Otázka:

Dobrý deň, aký je význam slova lobovať? Aké tvary môže mať tento výraz?

Heslá:

lobovať, lobovaná lopta

Odpoveď:

Sloveso lobovať má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.ks) význam „uskutočňovať lobizmus“. Novšie funguje aj homonymum lobovať ako športový termín vo význame „v tenise zahrať lobom, odrážať loptu vysokým oblúkom ponad protivníka“ (porov. slovníky cudzích slov).  Slovo lobovaný môže byť tvar slovesa (príčastie) od lobovať alebo aj vo funkcii prídavného mena, napr. lobovaná lopta, strela.


Otázka z 21. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lobovať