Otázka:

Slovo stavebnomontážny sa podľa PSP píše spolu, no napriek tomu sa používa podoba stavebno-montážny. Je správna?

Heslá:

stavebnomontážny

Odpoveď:

 Zložené prídavné mená sa píšu spolu ako jedno slovo (bez spojovníka) vtedy, keď vznikli zo slovného spojenia, teda keď sú jednotlivé zložky v podraďovacom vzťahu (jedna zložka bližšie určuje druhú), napr. sociálnodemokratický (zo slovného spojenia sociálna demokracia), požiarnotechnický (zo slovného spojenia požiarna technika), malokarpatský (z dvojslovného názvu Malé Karpaty).

 So spojovníkom sa píšu zložené prídavné mená pri vyjadrení zreteľne vydelených zložiek, ktoré sú v priraďovacom vzťahu (sú rovnocenné), napr. žlto-zelený (žltý a zelený),  materiálno-technický (materiálny a technický), slovensko-český (slovenský a český).

 Zložené prídavné meno utvorené zo slovného spojenia montáž stavieb, resp. stavebná montáž sa píše spolu ako jedno slovo: stavebnomontážny. Prídavné meno písané so spojovníkom stavebno-montážny by znamenalo stavebný montážny. Napríklad spojenie stavebnomontážne práce označuje iba tie práce, ktoré sa týkajú montáže stavieb, kým stavebno-montážne práce by boli stavebné práce montážne práce, čo má oveľa širší význam.

 

           

 

 

 


Otázka z 05. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stavebnomontážny