Otázka:

Chcel by som sa spýtať na písanie veľkých a malých písmen v názvoch regiónov "Nitra", "Zemplín", "Orava" a ich geografického vyčlenenia. Je správny pravopis "horná Nitra" alebo "Horná Nitra", "dolný Zemplín" alebo "Dolný Zemplín", "horná Orava" alebo "Horná Orava"? V mnohých, aj oficiálnych dokumentoch sa uprednostňuje písanie veľkého písmena v adjektívnej časti.

Heslá:

názvy regiónov

Odpoveď:

 

 

Názvy regiónov horná Nitra, dolný Zemplín, horná Orava sa píšu s malým začiatočným písmenom na začiatku, pretože tu nejde o pomenovanie samostatného administratívneho celku. S veľkým písmenom píšeme prídavné meno horná v názve Chránená krajinná oblasť Horná Orava.


Otázka z 05. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy regiónov