Otázka:

Je spisovné slovo tehotnosť ako pomenovanie stavu gravidnej ženy? Alebo je správne len slovo tehotenstvo?

Heslá:

tehotenstvo

Odpoveď:

 

Slová tehotenstvo, tehotnosť sú synonymné (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 05. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tehotenstvo