Otázka:

Kde má pôvod názov obce liesek?

Heslá:

Liesek, lasek, lesík

Odpoveď:
Názov slovenskej obce Liesek má pôvod v nárečovom slove liesek vo význame „malý les, lesík“, v poľštine lasek.

Otázka z 19. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Liesek