Otázka:

Ktorý termín je správny: internetový prehliadač alebo internetový prehľadávač?

Heslá:

vyhľadávač

Odpoveď:

 

 

            V súvislosti s internetom sa v súčasnej jazykovej praxi používajú tri výrazy: vyhľadávač, prehľadávačprehliadač. Z jazykového hľadiska sú správne všetky tri, pričom slová vyhľadávačprehliadač sú už lexikograficky spracované v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu (pozri http://slovniky.korpus.sk). Zisťovali sme frekvenciu týchto slov v Slovenskom národnom korpuse: najčastejšie sa používa výraz prehliadač (10 316 výskytov), vyhľadávač mal vyše 4 000 výskytov a prehľadávač len 80. Predpokladáme, že práve nízka frekvencia slova prehľadávač viedla k tomu, že nie je uvedené v lexikografických príručkách. Používať sa však môže, keďže je utvorené v súlade s jazykovým systémom slovenčiny a je významovo priezračné.


Otázka z 04. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyhľadávač