Otázka:

Zatiaľ čo ženy vijú v chalupe, vlci vyjú v horách, no zrazu ženy aj vlci prestali viť/vyť. V poslednom slove má byť i, alebo y?

Heslá:

vyť

Odpoveď:

Slovesá viť („spletaním zhotovovať“) a vyť („vydávať zvuk“) sú zvukové homonymá. To znamená, že rovnako znejú, ale majú odlišný význam aj odlišnú grafickú podobu. Uvedená veta sa dá vysloviť, ale nie napísať.  


Otázka z 04. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyť