Otázka:

Dobrý deň, je pravda, že výraz legislatíva sa popri význame, ktorý uvádza Krátky slovník slovenského jazyka využíva aj podľa toho čo uvádza Slovník cudzích slov a to, že legislatíva sú platné zákony a iné právne predpisy?

Heslá:

legislatíva

Odpoveď:

Súhlasíme s Vaším názorom, že slovo legislatíva sa popri význame uvedenom v Krátkom slovníku slovenského jazyka používa aj v ďalšom význame, ktorý sa uvádza napríklad v Slovníku cudzích slov (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) „platné zákony a iné právne predpisy“. Tomuto významu zodpovedá aj použitie slova legislatíva v rozličných spojeniach, najčastejšie v spojení tvorba legislatívy, ktoré je veľmi frekventované a ustálené aj v odbornej terminológii. Predpokladáme, že významy slova legislatíva sa rozšíria v pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka aj v ďalšom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka.


Otázka z 19. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu legislatíva