Otázka:

Ktoré slovo je správne - hoby, alebo hobby?

Heslá:

hobby

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Pravidlá slovenského pravopisu (2000) uvádzajú slová hoby aj hobby, obe podoby sú teda správne. Novšia kodifikačná príručka, Krátky slovník slovenského jazyka (2003), uvádza len slovo hobby, čo značí, že táto podoba slova je frekventovanejšia.

Používať však môžete obe slová, je len na Vás, ktoré si vyberiete.


Otázka z 04. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hobby