Otázka:

Je slovo sprevádzať spisovné v kontexte sprevádzať podujatím? Je správne slovné spojenie vysielať v rádiu, alebo vysielať na rádiu?

Heslá:

sprevádzať

Odpoveď:

           Jedným z významov slovesa sprevádzať je „ísť spolu s niekým ako spoločník, informátor ap., byť niekomu sprievodcom“ (pozri Krátky slovník slovenského jazyka na webovej stránke www.slovnik.juls.savba.sk). Môžeme ho použiť aj v spojení sprevádzať podujatím.

            Ak sa výrazom vysielať v rádiu myslí rozhlasové vysielanie vo všeobecnosti (nie konkrétna rozhlasová stanica, ktorá má slovo rádio v názve), má hovorový charakter. Štylisticky neutrálne by bolo spojenie vysielať v rozhlase. Výraz vysielať na rádiu je nesprávny.


Otázka z 04. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sprevádzať