Otázka:

Dobrý deň, čo vyjadruje slovo lefeto v spojení "pokakal, počúral si sa ako lefeto"?

Heslá:

lefeto, pokakal, počúral, ľafoták, lefa, lefeta

Odpoveď:

Slovo lefeto v spojení pokakal, počúral si sa ako lefeto súvisí pravdepodobne s expresívnym nárečovým slovom ľafoták (s variantom lafoták) vo význame „kto má hnačku“, ktoré sa uvádza v 2. zväzku Slovníka slovenských nárečí. V nárečiach je známe aj slovo lefa, lefeta vo význame „niečo veľmi nekvalitné (jedlo, šaty)“ (SSN II), napr. Najedol som sa takej lefety a bolo!, kaša ako lefeta – nechutná kaša. Slovom lefeta sa tiež pomenúvalo „niečo veľmi riedke“ (Vecný slovník dolnotrenčianskych nárečí). Pôvod uvedených nárečových slov však nie je jednoduché presne určiť.  
Otázka z 26. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lefeto