Otázka:

Aký má význam slovo odparkovať? Je to spisovný výraz?

Heslá:

odparkovať

Odpoveď:

Sloveso odparkovať zatiaľ nie je lexikograficky spracované v príručkách slovenského jazyka a neuvádza sa ani v odborných terminologických slovníkoch, ako je napríklad Dopravný slovník. V súčasnosti v jazykovej praxi sa slovo odparkovať používa v dvoch protichodných významoch. Častejšie sa s ním stretávame vo význame „zaparkovať, odstaviť vozidlo“, napr. odporúčame odparkovať auto v Čunove a ďalej ísť peši, zriedkavejšie sa slovesom odparkovať vyjadruje opačný význam „odísť autom z parkoviska, uvoľniť parkovacie miesto“, napr. vašou úlohou bude zaparkovať autá prichádzajúce k supermarketu, a keď sa zákazník vráti, znovu ich odparkovať. Vzhľadom na nejednoznačnosť významu slova odparkovať a s tým súvisiacu nejednoznačnosť neurčitého slovesného tvaru, príčastia odparkovaný (napr. odparkované auto), sa v oficiálnom jazykovom prejave, ako sú napríklad legislatívne texty, používajú termíny s jednoznačným významom, ako zaparkovať alebo odstaviť vozidlo. Ani v médiách nepovažujeme za vhodné nahrádzať slovo zaparkovať slovom odparkovať.


Otázka z 03. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odparkovať