Otázka:

Ako sa povie cudzím slovom ťažba štrkopieskov a ťažba bahna z riečneho dna?

Heslá:

exploatácia

Odpoveď:

Dobývanie či ťažba prírodného bohatstva sa odborne nazýva aj cudzím slovom (prevzatým z francúzštiny) exploatácia. Tento výraz nájdete v slovenských lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústav Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu exploatácia